Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rusland in groote troepen gehouden op de vlakke droge steppen, zich veel moet bewegen om voedsel te zoeken, waarbij dientengevolge de buik meer opgetrokken, de borst meer ontwikkeld is, de ledematen sterker en grover zijn en, om aan de uitersten van het vastelandsklimaat meer weerstand te bieden, met eene dikkere en meer behaarde huid bedekt is.

Natuurlijke oorzaken, in verband met de voeding die de natuur aanbiedt en een verpleging, waarbij met een en ander minder of meer rekening wordt gehouden, zijn dus op het ontstaan van deze natuur- of landrassen van grooten invloed geweest.

De menschelijke samenleving heeft echter eene verdeeling van arbeid tengevolge gehad, en deze verdeeling van arbeid en de maatschappelijke verhouding der volken zijn mede niet zonder invloed geweest op de veehouding. Bij de Indogermanen is het rund, bij de Mongolen het paard, bij de Bedouïnen het kameel, bij de Lappen het rendier en bij de Esquimo's de hond het voornaamste huisdier. De omstandigheden, waaronder deze verschillende volken leven, zullen althans ten deele aanleiding hebben gegeven,

Sluiten