Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de afscheiding van verteringsvochten; daarop volgt eene spierlaag, die door samentrekking de eigenaardige beweging van het darmkanaal veroorzaakt, welke de vertering en den doorgang van het voedsel bevordert, en uitwendig eene bindweefsellaag, die tevens verbonden is met het buikvlies waardoor het darmkanaal aan den buikwand bevestigd is; eene uitbreiding van dit buikvlies vormt het zoogenaamde net of darmscheil, waardoor aderen en zenuwen loopen, die met het darmkanaal in verbinding staan. Bij gemeste dieren vormt zich in deze bindweefsellagen dikwijls veel vet weefsel.

ƒ. Organen voor den bloedsomloop met de lymph- en chylvaten. Deze bestaan uit het in de borstholte gelegen hart met de daarbij behoorende slagaderen en aderen. Met deze laatste in verbinding staan de lijmph- en de zooevengenoemde chijlvaten.

Het hart werkt als een pomptoestel, vooreerst om het bloed als het algemeene voedingsvocht door slagaderen naar de verschillende lichaamsdeelen te voeren. Hier in fijne haarvaten overgaande en voedingsvocht aan het protoplasma der verschillende weefsels afstaande, keert het onverbruikte langs aderen naar het hart terug. In de aderen, welke langs het darmkanaal gaan, wordt mede opgenomen het verteerde voedingsvocht, tevens wordt de inhoud der chijlvaten welke een ander deel van. het verteerde voedsel hebben opgenomen en die der lymphvaten welke hoofdzakelijk de afslijtingsproducten van het lichaam opnemen, in het aderlijk bloed uitgestort.

Het alzoo naar het hart terugkeerende bloed is onzuiver o. a. door opgenomen koolzuur en arm aan zuurstof en wordt nu vanuit de rechterkamer door de longslagaders naar de longen gevoerd, waar het koolzuur er uit verwijderd en weder zuurstof opgenomen wordt en keert door de longaders naar den linkerboézem en van hieruit in de linkerkamer van het hart terug.

Een ander zuiveringsproces ondergaat het bloed in de nieren (zie hieronder), waardoor het van water met daarin opgeloste vaste stoffen gezuiverd wordt.

Wat den bouw en de ligging der slagaders en aders betreft,

Sluiten