Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de conservatieve of de progressieve erfelijkheid de overhand zal hebben.

Erfelijk zijn intusschen het meest die veranderingen, welke min of meer met de gehegle constitutie van het dier en daardoor dikwijls ook met zijn gezondheidstoestand samenhangen. Erfelijk zijn b. v. ziekten, welke op een gebrekkigen lichaamsbouw, vooral van de beenderen en pezen,' berusten, b. v. gebreken aan de ledematen als spat en hazenhak bij paarden; gebreken in of bijzondere eigenschappen van de wol der schapen; oogziekten, als maanblindheid en de staar; hersenziekten, als kolder, vallende ziekte, aanvallen van duizeligheid enz. Veelal zijn deze ziekten nog niet bij de geboorte aanwezig; zij komen eerst later onder gunstige omstandigheden tot ontwikkeling of meer volkomenheid; men zegt daarom dat de aanleg tot de ziekte vererft.

Erfelijk zijn ook die deugden of ondeugden, welke nauw samenhangen met het zenuwleven, als het temperament, het kribbijten en de onmakheid bij paarden.

Uitwendige ziekten echter en verminkingen, die niet in verband staan met organische gebreken, zijn niet of slechts bij uitzondering erfelijk, daarentegen wel dikwijls wanneer zij aangeboren zijn, b. v. horenloosheid, een grooter of kleiner aantal teenen of tepels enz.

Ook de kleuren van huid en haar zijn erfelijk. Volgens Wilckens is bij de Engelsche volbloed- en halfbloedpaarden de voskleur het meest standvastig en deze treedt ook bij atavisme het veelvuldigst op. Bij kruising van paarden schijnt de bruine kleur het meest standvastig te zijn en vooral ,op het veulen over te gaan als dit eene merrie is; minder zeker erft eene zwarte kleur over. Zijn de ouders verschillend van kleur, dan schijnt met de kleur ook de lichaamsvorm dér ouders over te erven.

Veelvuldig zijn de veranderingen, die bodem en klimaat, voeding en verpleging op een dier uitoefenen en ofschoon de erfelijkheid van die veranderde eigenschappen niet altijd zoo ineens kan worden waargenomen, mag daaraan toch voor een groot deel het ontstaan van de verschillende natuurrassen en mogen de bijzondere

Sluiten