Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. De dieren, welke men voor het aanfokken bestemt, moeten vrij zijn van ziekten, welke het gevolg zijn van organische gebreken of van lichaamszwakte; zoo ook moeten dieren die aanleg voor eene erfelijke ziekte bezitten of blijken van een zwak bevruchtend vermogen geven, daarvan worden uitgesloten.

b. Zoowel het mannelijk als het vrouwelijk fokdier moeten beantwoorden aan het doel der fokkerij. Daarvoor is noodig niet alleen eene beoordeeling naar hun uiterlijk (extérieur), maar ook naar hunne afstamming en naar hunne verrichtingen. Omtrent afstamming en verrichtingen kan een goed aangelegd stam- en fokregister aanwijzing geven.

c. Daarbij moeten wel in aanmerking genomen worden de kenmerken die een gevolg zijn van geslachts-verschil, alsmede eigenschappen, in het bijzonder aan het individu waargenomen, en kenmerken, die aan het ras of aan den stam eigen zijn. Zooveel mogelijk moeten de parende dieren niet alleen op zich zelve goed zijn, maar ook de goede kenmerken van het ras of den stam bezitten.

d. Wenscht men in dezelfde richting door blijven fokken, dan moet er niet op gerekend worden, dat gelijk met gelijk gepaard, gelijk, maar slechts overeenkomst geeft; en moeten de dieren, waaraan belangrijke afwijkingen van de ras- of stam-kenmerken worden waargenomen, van de teelt worden buitengesloten.

e. Wenscht men wijzigingen in het ras of den stam aan te brengen en worden daartoe dieren met de bijzondere kenmerken uitgezocht voor de fokkerij, dan moeten de nakomelingen ook in de gewenschte richting opgefokt en daaruit weder egne keuze in dezelfde richting gedaan wórden, terwijl die welke door terugslag meer overeenkomst met de oude richting vertoonen, van de fokkerij worden uitgesloten.

ƒ. Bij het aanbrengen van verbeteringen geldt niet de regel, dat gelijk met ongelijk gepaard vereffening geeft, dat wil zeggen: dat een lichaamsgebrek in de eene richting, b.v.- een te hooge rug, niet door paring met een dier dat een lichaamsgebrek in tegengestelde zin, b.v. een te lage rug bezit, vereffend kan worden, maar wel dat een gebrek door paring met een dier waaraan het

Sluiten