Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenpersing in de opene lucht geschiedt. In het eerste geval wordt de lucht meer afgesloten, treedt een minder hooge temperatuur in (meestal niet hooger dan 40 a 45° C.) en wordt er meer zuur, melkzuur en boterzuur, gevormd. Vandaar de naam zuurvoer of zure ensilage die men dikwijls aan het in kuilen bewaard groenvoer geeft. Deze methode heeft dit voor, dat zij eenvoudig en gemakkelijk uit te voeren is. Ook kan meer allerlei groenvoer op deze wijze bewaard worden. Het verlies van de organische stof bedraagt gewoonlijk 20 a 25 proc.

Goed uitgevoerd, dat is regelmatig in de kuilen gebracht, maïs b.v. tot haksel gesneden en de bietenkoppen in stukken gehakt, zoodat geen holten daarin overblijven, en behoorlijk samengeperst, kan op deze wijze zuur voer worden verkregen, dat door het vee, eens daaraan gewend, gaarne gegeten wordt. 2 ü 3 maanden na het inkuilen zijn de gistingen gewoonlijk afgeloopen, heeft er dientengevolge geen warmteontwikkeling meer plaats en is de temperatuur weer normaal geworden. Dan kan het gebruikt en de hoedanigheid naar kleur en reuk beoordeeld worden. De eerste moet niet te donker zijn en de tweede frisch zuur en aan zuurkool doen denken ; de onaangename reuk van boterzuur, waarmede een donkere kleur gewoonlijk gepaard gaat, mag niet de overhand hebben.

Bij het samenpersen in de opene lucht heeft eene ruimere toetreding van lucht plaats en daardoor eene sterkere oxydatie die eene sterkere temperatuursverhooging veroorzaakt, welke tot ongeveer 70° kan stijgen. Tot zoover laat men het echter liefst niet komen, maar houdt, door de samenpersing te regelen (samenpersing doet de toetreding der lucht verminderen en de temperatuur dalen), deze zooveel mogelijk op 55—60°. Melkzuur en boterzuur worden ook hier gevormd, maar in geringere hoeveelheid, daarentegen waarschijnlijk meer azijnzuur en enkele andere stoffen, welke is nog niet bekend, maar die aan het persvoeder, door welken naam dit voeder gewoonlijk wordt aangeduid, een meer aangenamen reuk en minder zuren smaak geven dan het ingekuilde voer en aanleiding is geweest om het, tegenover dit zuurvoer, ook wel zoete ensilage te noemen.

Sluiten