Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den kokospalm en de sesamkoeken van den Sesumum orientale afkomstig. Vooral de katoen- en aard'nootkoeken zijn rijk aan eiwit, de eerste althans wanneer zij van gepeld zaad geslagen zijn, wat tegenwoordig meestal geschiedt, omdat die van ongepeld zaad door aanhangende katoenvezels niet zelden ziekelijke verschijnselen in het darmkanaal veroorzaken. In enkele streken worden ook koeken geslagen van de zaden der zonnebloemen, van het deder-, maan- en hennepzaad en van de beukepitten. Behalve de eerste verdienen deze koeken echter weinig aanbeveling, daar zij niet zelden voor de gezondheid schadelijke stoffen bevatten; zij mogen in allen gevalle nimmer in te groote hoeveelheid vervoederd worden. Van bijzonderen aard zijn nog de koeken van maïskiemen, door de gistfabriek te Delft geleverd.

Behalve in den vorm van koeken, komt het van vet grootendeels bevrijde meel als zoodanig in den handel, vooral lijnmeel, sesam- en katoenzaadmeel, en dat van de kokos- en oliepalm. In den regel is dit veel armer aan vet en iets rijker aan eiwit dan de overeenkomstige koeken, aangezien het vet in dit geval niet door persing maar door een oplosmiddel, b.v. benzine, verwijderd is.

b. Afval van pelderijen en meelfabrieken. Hiertoe behooren vooreerst de dust van de gort-, het rijstmeel van de rijst- en voorts de afval der haverpelderijen. Behalve uit de gemalen bast, bestaat deze afval uit een gedeelte der eiwitlagen (vooral bij dust) en de gemalen kleine korrels van genoemde granen. Over 't geheel is dit voeder het meest gepast voor mestvee. In de tweede plaats leveren deze fabrieken zemelen van tarwe, rogge en gerst, van een dei gelijke samenstelling maar armer aan zetmeel, en in de derde plaats het gemalen uitschot (onkruidzaden, kleine en gebroken korrels) van deze granen, onder den naam voedermeel, bolderikmeel enz. Vooral in het buitenland worden de zemelen, in vereeniging met stroo, wortelen en koek veel als veevoeder gebruikt, tarwezemelen meer voor melkvee, roggezemelen meer voor mestvee. Met het voederen van voedermeel en vooral van bolderikmeel dient men voorzichtig te zijn, daar het niet zelden \ergiftig is,

Sluiten