Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen, evenals dit het geval is met arbeiders die zich hoofdzakelijk met aardappelen voeden, tegenover die, welke daarbij eene behoorlijke hoeveelheid vleesch krijgen.

De bron der spierkracht moet dus in de verbranding, die in het lichaam van een dier plaats heeft, gezocht worden; en gelijk in eene stoommachine de warmte, die bij verbranding b.v. van steenkool vrij wordt, door de spankracht van den stoom in mechanisch arbeidsvermogen wordt omgezet, zoo wordt in een dierlijk lichaam de warmte, die bij de verbranding van voedingsstoffen, 't zij stikstofvrije, 't zij stikhoudende, verkregen wordt, in spierkracht omgezet, op welke wijze is nog niet voldoende bekend.

Van de meeste brandstoffen heeft men de hoeveelheid warmte die zij bij verbranding leveren bepaald; op gelijke wijze heeft men dit gedaan met de voedingsstoffen; men weet dus hoeveel warmteeenheden of Caloriën l) 1 kg. daarvan bij volledige verbranding en, kent men de ontledingsproducten, ook bij onvolledige verbranding levert. Met laatstgenoemde verbranding dient men rekening te houden, b.v. bij de eiwitstoffen, die zich splitsen in een gedeelte dat volledig kan verbranden en een ander gedeelte, hoofdzakelijk ureum, dat met de urine wordt afgescheiden. Zoo leveren per kg. de verschillende eiwitstoffen bij volledige verbranding van 5300 tot ruim 5800 en gemiddeld ruim 5700 warmteeenheden, maar bij de onvolledige verbranding in het lichaam gemiddeld slechts 4100 Caloriën. Van de koolhydraten die volledig verbranden leveren zetmeel 4183, rietsuiker, melksuiker en maltose 3950 en druivensuiker en vruchtensuiker 3750 Caloriën, en gemid-

l) Onder eene warmte-eenheid of Calorie verstaat men de hoeveelheid warmte, die noodig is om 1 kg. water van 0° C, tot 1° C. te brengen. In dit geval spreekt men ook wel van eene groote Calorie, terwijl men kleine calorie noemt de hoeveelheid warmte, noodig om 1 gram water van 0" C. één graad in temperatuur te doen stijgen. Een kleine calorie is dus Viooo van een groote Calorie. Xeemt men voor het bepalen der verbrandingswarmte 1 gram stof in plaats van 1 leg., dan kan men deze door hetzelfde getal uitdrukken maar bedoelt dan in het eerste geval kleine en in het tweede groote Caloriën.

Sluiten