Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdt, daarvoor eene zekere hoeveelheid voer beschikbaar heeft, b.v. hooi, stroo en mangelwortels, maar krachtvoer, b.v. koek, moet aankoopen. De vraag is dan: hoeveel van het aanwezige voer kan en hoeveel krachtvoer nog daarbij moet gegeven worden.

Laat ons aannemen dat er 10 melkkoeien zijn van een gezamentlijk levendgewicht van 450 KG. en daarvoor in een staltijd van 200 dagen beschikbaar zijn: 10800 KG. grashooi, 6750 KG. klaverhooi, 4500 KG. haverstroo en 27000 KG. mangelwortels, alles gemiddelde qualiteit, dan kan het dagelijksch rantsoen hiervan (bijzondere gevallen als kalftijd enz. niet in aanmerking genomen) zijn per 1000 KG. levendgewicht: 12 KG. grashooi, 7.5 KG. klaverhooi, 5 KG. haverstroo en 30 KG. mangelwortels. Hierin zijn aanwezig in KG.:

Verteerbare stoffen Droge Stikstof- Vet Overige Amiden Celstof houdende stikstofvrije stof

12 KG. Grashooi 10.28 0.65 0.12 4.88 0.19 1.80 7£ „ Klaverhooi 6.30 0.52 0.09 2.77 0.31 1.40 5 „ Haverstroo 4.28 0.06 0.03 1.92 0.005 1.08 30 „ Mangelwortels 3.60 0.30 0.02 2.10 0.24 0.18 Samen 24.46 1.53 0.26 11.67 0.745 4.46 Nu is het voeder van melkkoeien, die hetzelfde levend gewicht zullen behouden, vooral afhankelijk van de hoeveelheid melk, die zij geven, zoodat eene koe, die bij hetzelfde levend gewicht dagelijks 10 KG. melk geeft, meer voeder noodig heeft dan eene, die maar 5 KG. geeft. Laat ons nu aannemen, dat onze melkkoeien geven 7.5 KG. melk daags; men mag dan aannemen, dat ze in haar dagelijksch voeder per 1000 KG. levend gewicht noodig hebben:

Verteerbare stoffen Droge Stikstof- Vet Overige

stof houdende stikstofvrije

27.00 2.00 0.40 11.00

Er is aanwezig 24.46 1.53 0.26 11.67

Verschil 2.54 047 0.14 + 0.67

Aan droge stof, stikstofhoudende stoffen en vet komt dus iets

Sluiten