Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gvoote voordeelen dezer nieuwe bedeeling zijn niet te tellen. Welk eene opvoedende kracht ligt er in! Het klinkt zeer fraai te zeggen : die het verleden eert eert zichzelven. Maar doode beroemdheden kunnen nooit zoo diepen indruk maken als al die levende genieën, die thans onder ons rondwandelen. En voorts, hoe moesten onze pleinen aan hunne standbeelden komen ? Het is waar, men zou Jan de Wit kunnen nemen, die nos

* » O

geen standbeeld heeft behalve in dien gevel op het Damrak. Of Oldenbarnevelt. Of Donders. In Rotterdam zou er bijna een gekomen zijn voor Tromp. En zoo zouden er nog meer te noemen zijn van die door sommige menschen voor echte beroemdheden worden gehouden. Met dat al, wat weten wij nu nog van Jan de Wit? Geef Jaap Eden een standbeeld met zijn rijwiel en gij zult hebben bijgedragen aan de vereeuwiging van het genie. En hoe zouden onze musea aan hunne borstbeelden komen, als men niet af en toe zeide: „Deze of die is er nu wel aan toe. Laat ons zijn buste boetseeren en op een voetstuk plaatsen; laat ons eene onthulling hebben en twee toespraken en wij zullen wèl hebben gedaan." Waarvan zouden onze tijdschriften en weekbladen altijd de onderwerpen moeten verkrijgen voor hunne illustraties, als er geen beroemde voetbal-clubs waren, geen beroemd hongerlijder, dierentemmer, geen geniaal inbreker? Ja, en wat zouden wij heelemaal aan onzen tijd hebben, als wij niet de grenzen uitwischten tusschen kracht, handigheid, aanleg, talent en genie; als wij geen optochten konden

Sluiten