Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

filosofie aandragen : „hoe grooter geest, hoe grooter beest", o , wij zullen beginnen met alvast het beest te bewierooken , in afwachting van den geest, die zich daarna wel openbaren zal. En onder alles door zullen wij niet moede worden het bestaan en zitten, het hoesten en het niezen, het denken en het niet-denken, beginselen en geen beginselen van alle mogelijke belangwekkende menschen na te pluizen , te ontleden, wereldkundig te maken. Opdat eindelijk de gouden tijd aanbreke, dat in elke tram althans éene beroemdheid, op elke honderd menschen zich tenminste éen genie bevindt.

Wanneer dan een nijdigaard nóg zal murmureeren en twijfelen en vragen: „Maar zijn dat nu heusch allen echte genieën, zooals..." dan zullen wij ons trotsch omwenden en tot hem zeggen: „Vriend, dat is alles bij u maar jaloerschheid. Ga naar huis en word zelf een genie. Het is maar een amerijtje werk."

Sluiten