Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..., dat dezen zal ontgeven de sterkte, die onsterfelijk doet zijn,

zijn zielehart staat stil — hem is het leven een ledig went'len,—schoon zijn bloed nog vliet,

zijns Wezens dieper stroom is opgeheven.""

(III in fine).

„Houd op!" riep hij. „Wat is dat voor een woord, „zielehart", nog wel voor een medicus! Wat zijn dat „verre, vreemde werkelijkheden?" Eene werkelijkheid is nooit ver, want zij is te bereiken door het onderzoek of door het denken , en als zij vreemd schijnt, is dat maar tijdelijk, spoedig raken wij er mede vertrouwd. En „de ziel het eenig zekere"! Zietgij wel, dat ik daareven gelijk had ? Juist het onwezenlijkst, het meest ondenkbare en dus onbestaanbare van alles. Een spelen met woorden is dit, woorden, waarvan immers niemand de waarheid kent. Ziel is niet een duidelijk omschreven begrip. Voor duizend menschen duidt het duizend verschillende dingen aan. Ik vind in het lichaam voorloopig genoeg wat mij bezighoudt en laat de ziel gaarne aan de liefhebbers. En wees niet bang, dat het leven mij nu een ledig wentelen is. Juist die veelzijdigheid, waarover wij 't daar juist hadden, maakt mijn dagen vol en ik ben hier op aarde best gelogeerd. Er stond, onlangs in een onzer dagbladen een aardig woord van den Parijschen correspondent, dat ik dadelijk overschreef. . . misschien heb ik mijn aanteekeningboekje bij mij... Ja, luister: „Er wordt hier hard gewerkt, maar overigens geniet men ook van het leven

Sluiten