Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemoedigd. En dat alles om.... onzentwil niet het minst. Niet in beschermende goedhartigheid, maar in 't besef, dat wij er veel bij winnen kunnen. Hoeveel schatten liggen er wellicht onder deze blooheid verborgen. En als wij eenige aanmoediging geven, wie zegt ons, dat wij niet, tot onze verbazing en beschaming, honderdvoudig ontvangen van een, die hooger stond, scherper dacht, dieper gevoelde. Wat alles niet de beruchte prediking is van „do ut des" 1, maar de herinnering , dat wie met zeker zelfgevoel kwam om op te beuren, vele malen opgebeurd terugkeert.

Doe geen bedeesd mensch pijn ook, omdat daardoor zooveel edels kan worden verstikt. Lachen om verlegenheid kan zijn als een nachtvorst over bloesems. Een zacht en vriendelijk hart kan er bitter van worden, en geloof in de menschen vaak tot sceptisch wantrouwen. Men trekt zich terug en sluit zich op in beleedigden trots, maar de blik op de wereld wordt er niet liefelijker om.

Boven driestheid en verlegenheid staat vrijmoedigheid, de onbevangen, natuurlijke houding, het onbeschroomde en bescheiden woord, de franke oogopslag, de gemakkelijkheid van zich gedragen, die van beschaving, veel meer nog die van karakteradel getuigen. Zij is een kostbaar bezit, maar zij is na te jagen. Niemand, welke schakeering van verlegenheid hij bezitten moge, meene

1 Een schelvisch uitgooien om een kabeljauw te vangen.

Sluiten