Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne kinderen zullen zenden naar de neutrale volksschool , bolwerk onzer vrijheden , die aan verlichte, liberale eischen ruimschoots voldoet."

«Maar hoe dan met algemeenen dienstplicht?"

„Beperking van vrijheid, meneer! Ik heb een zoon in mijne zaken. Zal men hem dwingen het kantoor te verlaten voor de kazerne? Zal hij niet vrij zijn voor zijn goede geld iemand te laten gaan, die toch voor niets nut is? Ik denk over het leger zooals ik over de kerken denk: goed om het volk in bedwang te houden, maar men moet ieder vrijheid laten er buiten te blijven."

„Denkt u, dat door het toekennen van dezelfde rechten aan man en vrouw onze vrijheden gevaar zullen loopen ?"

„Ik wil de vrouwen gaarne toestaan haar brood te verdienen. Als liberaal-denkend mensch ben ik daar natuurlijk vóór. Doch ik begrijp niet goed — u moet denken, dat mijne zaken en de politiek al mijn tijd in beslag nemen — waarom er tegenwoordig zooveel drukte over gemaakt wordt. Hebben de vrouwen het zoo slecht ? Mijne vrouw is zeer tevreden en hare vriendinnen ook. En die zich niet kunnen redden, worden wel geholpen. Een neef van mij en ik onderhouden samen eene behoeftige, oude nicht, die wij ergens hebben uitbesteed. Ook ben ik wel eens bang, dat ons leven er door al die geëmancipeerde vrouwen niet aangenamer op zal worden."

„Ik ben u zeer dankbaar voor uwe hoogst interessante

Sluiten