Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de academies. En dat zeg i k niet alleen. Maar mijn dokter denkt er juist zoo over. Je zoudt meenen, dat hij heftig zou uitvaren tegen wzoo'n kwakzalver". Niets er van! Hij erkent, dat de wetenschap vaak onmachtig staat tegenover kwalen, door 't boertje genezen."

/;Ja, maar vooral op geestelijk gebied vind ik, dat ongeloof zoo dwaas is. Dat gaat maar niet langer te zeggen: wat je niet zien en tasten kunt, dat is er niet. Vroeger lachte ik eenvoudig, als ik hoorde van wonderdadige genezingen en van verschijningen, aan sommigen ten deel gevallen. Maar evenals men niet mag twijfelen of Franciscus van Assisi heeft de kruiswonden van Christus in handen en voeten gedragen door het altijd daaraan denken, zoo zie ik niet in met welk recht men zoo uit de hoogte zou mogen decreteeren: wonderdadige, bovenaardsche verschijningen bestaan niet. Bescheidenheid en voorzichtigheid zijn tegenwoordig wel geraden. De wonderen zijn de wereld niet uit en sommiger sceptisch ongeloof is kortweg belachelijk."

Zachtjes klotsten de golfjes tegen den boeg van het stoombootje, en vredig zwom eene lange rij eenden achter elkander langs het wuivend oeverriet. In mijn hoekje, onbemerkt, luisterde ik met belangstelling toe en het was mij , alsof ik een geheel bijzonderen glans over het aangezicht der sprekers lichten zag.

„Lees nu eens," ging de man voort, die wel had kunnen weten, dat hij bij 't domineeren ongelukkig

Sluiten