Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter, en late die(n) zoo noodig ter zijde staan door een rechtsgeleerde. Hoe minder ondergeschikten er bij een dergelijk bureau worden aangesteld, hoe beter. De ambtenaren van den burgerlijken stand verplichte de Staat onmiddellijk aan de twee genoemde personen kennis te geven van de buitenechtelijke geboorten. Het is dan aan hen — wanneer niet reeds te voren de zwangere, ongehuwde en verlaten vrouw zelf van haar toestand was komen melding maken — zich met de jonge moeder in verbinding te stellen. In veel gevallen zal ze den vader willen en kunnen noemen, zoo goed als nu reeds de beschermelingen van Onderlinge Vrouwenbescherming dit aan de afdeelingsbesturen doen. Het is O. V. eenige keeren gelukt vaders tot betaling te brengen; het zal zeker nog eerder gelukken aan officieele personen, die de wet achter zich hebben. Zijn de aangewezen mannen tot geen onderhoudsplicht goedschiks te brengen, dan eerst is de tijd gekomen een actie tegen hen in te stellen.

Zeer zeker er zullen gevallen voorkomen in onzen tijd met zijn enorm wereldverkeer, dat de vrouw zich den vreemdeling gaf, wiens naam ze zelfs niet weet. Dezulken zijn niet te helpen en kan ze zelf niet den kost verdienen, dan is ze onherroepelijk aangewezen op particuliere of gemeentelijke liefdadigheid. Maar haar aantal is gering in vergelijking met het aantal meisjes die verleid werden door den zoon of heer des huizes öf, en dat is de overw'egend groote meerderheid: omgang hadden met een man uit haar eigen stand. Juist dit heeft men wel in het oog te houden: al behooren bijna alle ongehuwde moeders tot den werkenden stand, haar ongeluk hebben ze te danken naast eigen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, aan arbeiders, soldaten, of wat men nu eenmaal gewoonlijk noemt mannen uit de volksklasse.

Sluiten