Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ieder Bondslid behoort een bibliotheekje te hebben, waarin deze boeken voorkomen:

1. HET LEVEN VAN GEORGE WILLIAMS.

Prijs ingenaaid f2.50; gebonden f2.90.

2. GEDENKBOEK VAN HET GOUDEN JUBILEUM.

Prijs f0.75.

3. HET NUT VAN ONS NEDERL. JONGELINGSVERBOND.

Prijs f 0.15.

4. IN DE OUDE EN NIEUWE WERELD.

Prijs f0.25.

5. HISTORISCHE DICHTBUNDEL.

Prijs ingenaaid f 0.75; gecartonneerd f 1.—.

6. UIT DE SCHATKAMER.

Prijs ingenaaid f 0.60; gecartonneerd f0.70.

7. CHRISTOPHILUS 1910.

Prijs gebonden f0.40.

Bestellingen aan het Bondsbureel, Heerengracht 255, Amsterdam.

□ = °

BONDSLEDEN!

Plaatst uwe familieberichten in

„DE JONGELINGSBODE".

Hierdoor bereikt ge het tweeledig doel, dat alle Bondsvrienden uw mededeellng lezen,

terwijl ge tevens den Bondsarbeid steunt.

De prijs der advertentiën is: 1—6 regels f 0.60; elke regel meer 10 cent.

Nederl. Jongelingsverbond, Bureel Heerengracht 255, Amsterdam.

Sluiten