Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weest gegroet in de Amstelstede,

Kameraden, weest gegroet! U te zien, de hand te drukken,

Doet ons allen t hart reeds goed. Oude banden blijken hecht,

Nieuwe worden thans gelegd.

Prijkend met de Keizerskrone,

Wijst „de Wester" fier omhoog; Maar ook toont u Amstels wapen 2):

„Eerst na t kruis de kroon in 't oog!' Dubb'le wenk voor 't werk op aard, Glans van 's Konings hemelvaart!

Hier, het centrum soms van 't leven

Onzer natie, klein maar vrij,

Hier dingt ook de vorst der wereld

Naar de opperheerschappij.

Waakt, weerstaat den god der eeuw, „Moedig als een jonge leeuw'*. *)

Neêrlands zonen, buitenlanders!

Wij ontvangen u met vreugd; Amstels Gastvrouw tooit de lokken, Op uw Kroonjaar meè verheugd. Slechts een WPncrk ■ -7£*rrnr' ^11- 1

wie Kwairi

,,'t Was ons goed in Amsterdam!"

J. J. VAN NOORT.

0 Het zegel der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam vertoont een jongen leeuw, met het randschrift„Justus ut leo confidit. Prov. 28". (De rechtvaardige is moed.g als een jonge leeuw. Spr. 28).

) Het wapen der stad Amsterdam heeft, gelijk men hierboven kan zien, een schild met drie kruisen, gedragen door twee leeuwen en gedekt met een kroon.

Sluiten