Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDBESTUUR

VAN HET

NEDERLANDSCH JONGELINGSVERBOND.

B. J. GERRETSON, Eere-Bestuurder.

Ds. J. J. VAN NOORT, Voorzitter.

Mr. Dr. C. F. SCHOCH, le Vice- Voorzitter, fung. Secretaris.

Ds. P. VEEN, 2e Vice-Voorzitter.

E. SILLEM, Penningmeester.

J. Ph. MARMELSTEIN.

Jhr. Mr. W. C. QUARLES VAN UFFORD.

W. LIOTARD.

J. HOOGWERF.

G. VOGEL.

L. G. JAMES.

Ds. B. TICHELMAN.

H. A. DE BOER Azn.

Ds. JOH. LANGMAN.

Algemeen Secretaris: A. C. COUVÈE. Bondsagent: C. TABAK.

Bondsbureel: HEERENGRACHT 255, AMSTERDAM.

Sluiten