Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdgrachten. In geen andere stad ter wereld vindt men iets dergelijks. Venetië, waarmee Amsterdam, om de groote hoeveelheid water, wel eens vergeleken wordt, moge als Italiaansche stad iets zeer aantrekkelijks hebben, maar het massieve, groote en soliede aanzicht van reeksen patriciër-huizen aan de grachten gebouwd en thans nog, voor het meerendeel, door dezelfde oude families bewoond, dat vindt men in Venetië niet. Er zijn daar de oude, onbewoonde en vervallen paleizen van den Italiaanschen adel, maar hier, in het Venetië van het Noorden staan de paleizen vol marmer, geschilderde plafonds, zalen gevuld met groote kostbaarheden uit Oost en West, die gebouwd zijn door de Amsterdammers, wier schepen en zelfs handelsvloten alle zeëen bevoeren.

O. Z. VOORBURGWAL.

BINNEN-AMSTEL.

De Heerengracht, de Keizersgracht, wandel daar langs, bijvoorbeeld tusschen Leidschestraat en Amstel, en gij krijgt een beeld van oudpatricischen rijkdom. Maar eenvoud spreekt ook uit die breede gevels en er zit zelfs iets stijfdeftigs in. Eenvoudig doch solide, zoo waren zij die deze familiehuizen bouwden. Hun eischen waren niet groot. Het familieleven bloeide echter achter die muren en in die zalen en kamers.

Boven op de groote zolders was ruimte voor de koopmansgoederen. Bijna al die huizen hebben een of meer hijschblokken en op de zolders staan nog de groote hijschwielen, waarmee de zwaarste vrachten langzaam, maar zeker omhoog konden geheschen worden.

Let op de gevelranden ! In sommigen daarvan ziet men groote wapens, symbolen en beelden.

Kijk, als de deur toevallig openstaat beneden

Sluiten