Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tarief der Ververschingen in „Bellevue" en „Concertgebouw".

Broodje met ham 25 ets. Koffie per kop 15 ets

,, „ roastbeaf 25 „ Thee „ 15 „

„ „ kalfsgehakt 25 „ Melk „ glas 10 ,,

,, „ 2 eieren 25 ,, Chocolade per kop 20 ,,

„ „ kaas . 15 „ Limonade „ glas 20 „

„ ,, koek 15 ,, Kwast „ „ 15 ,,

„ ,, boter 10 ,,

In „Bellevue" en „Concertgebouw" is een volledig buffet, zoodat ook andere dranken verkrijgbaar zijn.

TENTOONSTELLING

van werkstukken van leden der Knapen-Vereenigingen in het N. J. V. in het gebouw der C. J. M. V. „Excelsior", Keizersgracht 207, op:

Dinsdag 29 April: 10 — 1 uur en 4 — 7 uur.

Woensdag 30 April: 10 — 1 uur en 4 — 7 uur.

Donderdag 1 Mei: 12" 2 — 6 uur.

Vrijdag 2 Mei: 10 — 1 uur.

TOEGANG VRIJ.

Een ieder wordt vriendelijk tot een bezoek uitgenoodigd.

De Regelings-Commissie voor de Bondsdagen behoudt zich het recht voor in het volgend programma, zoo noodig, zonder voorafgaande kennisgeving, ook met het oog op den beschikbaren tijd, wijzigingen aan te brengen.

Sluiten