Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. a. Sur la rive lointaine. . . Buwalda.

b. Les patineurs E. Waldteufel.

(door het Mandoline-Gezelschap „Residentia").

14. Symphonie No. 4 (2e deel).

Andante Jos. Haydn.

(door „Arti et Religioni").

15. Toespraken van Buitenlandsche afgevaardigden.

16. a. II ritorno dei Pescatori . G. Marzuttini. b. Estudiantina Walzer . . E. Waldteufel.

(door het Mandoline-Gezelschap „Residentia").

17. Symphonie No. 4. (3e deel).

Menuetto Jos. Haydn.

(door „Arti et Religioni").

18. Gymnastische Standen.

19. Marche des Jockeys Royaux A. P. Murkens.

(door het Mandoline-Gezelschap „Residentia").

20. Zang van het Mannenkoor:

Nu zijt wellekomme.

Nu zijt wellekome, Jesu lieven Heer!

Ghy komt van alsoo hooghe, van alsoo veer.

Nu zijt wellekome van den hooghen Hemel neer.

Hier al in dit Aerdtrijck zijt ghy ghesien noyt meer. Kyrieleys.

d' Herders op den velde hoorden een nieuw liedt, Dat Jesus was ghebooren sy wisten 't niet:

Gaet aen gheender straeten, en ghy sultet vinden klaer, Bethlem is de stede, daer 't is gheschiedt voorwaer. Kyrieleys.

d' Heylige drie Koon'ghen uyt soo verren landt, Sy sochten onsen Heere met offerhandt:

Se offerden ootmoedelijck Myrrh', Wieroock ende Goudt, t Eeren van dat Kinde dat alle dingh behoudt. Kyrieleys.

21. Symphonie No. 4 (4e deel).

Finale Joh. Haydn.

(door „Arti et Religioni").

22. Gemeenschappelijk Gezang:

Gezang 50: 4.

Amen! Jezus Christus! Amen!

Ja, Gij zult in 't groot heelal 't Rijk der duisternis beschamen,

Tot het niet meer wezen zal.

Woon, o, Heiland! in ons midden:

Onder Uwe heerschappij Zijn wij zalig, zijn wij vrij;

Leer ons strijden, leer ons bidden !

Amen! heerlijkheid en macht Word' U eeuwig toegebracht!

23. Sluiting.

TENTOONSTELLING

van werkstukken van leden der KnapenVereenigingen, in het gebouw der C. J. M. V. „Excelsior ", Keizersgracht 207:

Woensdag 30 April van 10 — 1 uur en 4 — 7 uur.

TOEGANG VRIJ.

Sluiten