Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zoo, hoordet gij ook, wat het doel der vergadering js?» „Ja. de Prins zal van de Boxers eischen, allereerst de vreemdelingen te vermoorden, het allereerst de gezanten."

„Bah, laat die benden maar komen."

„Bedrieg u niet." waarschuwde de Chinees, ,.het leger is op de zijde van den Prins en zal tegen u strijden."

„Werkelijk?"

„Zeer zeker, de Keizerin-weduwe en het Tsung-li-Yamen moeten

wat de Prins zegt, die voornemens is zich van den troon meester Ie maken."

„Kan ik de vergadering bijwonen?"

n . "Xeen> ^o'strekt met, Heer, men zou direct zien, dat gij geen Chinees zijt en U in stukken scheuren.''

.,Ëen Chinees echter kan het wagen?"

„Als hij het wachtwoord weet, zeker."

„Hoe is dat?"

,(Kuang-li—Lung Yin.''

„Het is goed, gij kunt morgen komen eu uw geld halen." '1 verwijderde zich bij deze woorden haastig, terwijl de Chinees als een aal door de menigte heenkroop en den ingewijden de boodschap \an de vergadering bracht.

IEHH)E HOOPDSTUIC.

Bloedbad te Peking en de gevolgen daarvan.

,, . "" yen> ('e i'onde tuin, heet de zomerresidentie des Keizers, waaronder men niet een enkel paleis verstaan moet.

te woHngehM ' Veldlent Veeleer een Stad van paleizen genaamd ontwaart honderden zuilen, rijk versierde balken,

Sluiten