Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegen) naar Lugdunum of huis te Britten (ten w. van Leiden), welks fundamenten men het laatst in 1752, bij zeer lagen ebbestand, heeft gezien.

De Romeinen persten de bevolking zoodanig af, dat de Friezen opstonden. Zij werden in 47 n. C. door Corbulo bedwongen. In 69 stonden ook de Bataven op, aangevoerd door hun landgenoot Claudius Civilis, die jaren lang onder de Romeinen gediend had en door hen met ondank beloond was. Bovendien gevoelde hij zich zeer gegriefd door het doodvonnis, dat de Romeinen onverdiend aan zijn broeder voltrokken hadden. Verbonden met de Galliërs en Kaninefaten, verdreef hij de Romeinen uit deze streken, maar de kans keerde toen keizer Vespasianus zijn veldheer Cerealis met nieuwe troepen naar het oorlogstooneel zond. Claudius Civilis werd naar het eiland der Bataven teruggedrongen: hij legde de wapenen neer, en het bondgenootschap tusschen de Romeinen en Bataven werd hernieuwd.

Zonder twijfel is het verblijf der Romeinen in deze landen van invloed op de bevolking geweest. Uit opgravingen van allerlei voorwerpen (godenbeeldjes, huisraad, munten, wapenen , reukfleschjes, beschilderde vazen, fijn besneden steenen) blijkt, dat de Romeinen in beschaving verre boven de Friezen en Bataven stonden. Zij zullen dus in vele opzichten de leermeesters dezer stammen geweest zijn.

B. § 2. De tijd der Franken (400—900).

Het groote Romeinsche rijk kon zich niet meer staande houden: zijne burgers bezaten niet meer den moed en de

Sluiten