Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 j. v. C. De Bataven door de Romeinen onderworpen.

10. De Friezen door de Romeinen onderworpen.

■17. j. na C. Corbulo bedwingt de opgestane Friezen.

De Bataven staan tegen de Romeinen op onder aanvoering van Olaudius Civilis.

70. De opstand door Cerealis bedwongen.

400. De Franken vestigen zich in ons land.

695. Willebrord, evangelieprediker, eerste bisschop

van Utrecht.

754. Bonifacius bij Dokkum vermoord.

785. Karei de Groote onderwerpt de Friezen.

804. Hij onderwerpt de Saksen.

814. Karei de Groote sterft.

800 1000. Ons land herhaaldelijk door de Noormannen geteisterd.

843. Verdelingsverdrag te Verdun. De Nederlanden

komen aan Lotharius.

879. Zij komen aan Duitschland.

1150. Bijna al het land in het noorden behoort aan

den graaf van Holland, den bisschop van Utrecht en den graaf van Gelderland.

U. De tijd der Graven (900—15G8).

§ 3. MACHT DER GRAVEN. ADEL EN STEDEN.

Van de drie bovengenoemde heeren werd de graaf van Holland de voornaamste. Hij was een leenman van den Duitschen keizer. Deze had hier evenwel zoo geringen invloed, dat wij den graaf kunnen beschouwen, als heer van het gewest Holland.

VAN RTJSENS, luknaritc Gcsch. (les Vad. Sn <1hi],- ■>

Sluiten