Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1617. I)e Scherpe Resolutie door de Staten van Holland aangenomen.

1618. De Nationale Synode komt te Dordtrecht bijeen.

1619. Oldenbarnevelt onthoofd. — Jan Pietersz. Coen Gouverneur-Generaal der Öostindindische Compagnie.

1620. Willem Lodewijk sterft en wordt opgevolgd door Ernst Casimir.

1621. De Westindische Compagnie wordt opgericht.

1625. Maurits sterft. Frederik Hendrik volgt hem op.

1629. 's Hertogenbosch ingenomen.

1632. Ernst Casimir sneuvelt en wordt opgevolgd door Hendrik Casimir I; Maastricht ingenomen.

1633. Isabella sterft. De kardinaal-infant Ferdinand wordt landvoogd.

1635. Het aanvallend en verdedigend verbond met Frankrijk gesloten.

1639. De slag bij Duins door Tromp gewonnen.

1640. Hendrik Casimir sterft en wordt opgevolgd door Willem Frederik.

1647. Frederik Hendrik sterft. Zijn zoon Willem II volgt hem op.

1648. Vrede te Munster gesloten.

E. De tijd van macht en aanzien (1648 1713).

S 18. BLOEI. 01' ALLERLEI GEBIED.

Zoo was dan de langdurige oorlog gelukkig geëindigd. Het eertijds machtige Spanje was zeer verzwakt, de onderdrukte, kleine gewesten daarentegen waren tot een staat opgegroeid, die meesprak in den raad van Europa's vorsten.

Sluiten