Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE TIJDTAFEL.

1795—1806. De Bataafsche Republiek.

1796. De Nationale Vergadering. De Staten-Generaal gaan uiteen.

1797. Slag bij Kamperduin. De Winter geeft zich over.

1798. Eerste Constitutie.

1799. De Engelschen en Russen landen in Noord-Holland. Slagen bij Bergen en Castricum.

1801. Tweede Constitutie.

1802. Vrede van Amiëns.

1805. Derde Constitutie. Rutger Jan Schimmelpenninck.

1806. Vierde Constitutie. Lodewijk wordt koning. 1806—1810. Ons land heet koninkrijk Holland.

1809. De Engelschen landen in Zeeland.

1810. Lodewijk vertrekt.

1810-1813. Ons land bij Frankrijk ingelijfd.

1813. Willem, de zoon van Willem V, landt te Scheveningen, hij wordt Souvereine Vorst.

1814. Willem I bezweert de nieuwe grondwet.

G. De tijil der koningen.

§ 33. WILLEM I.

Gedurende 27 jaar heeft Willem I ons land met rusteloozen ijver bestuurd. Hij was een man van groote kennis, niet zeer meegaande van karakter. Dit laatste veroorzaakte, dat hij het op den duur niet kon vinden met hen, die er eene eigen meening op na hielden, en zoo ontstond verwijdering

Sluiten