Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastgesteld. Zij worden gekozen door de Provinciale Staten. Om verkiesbaar te zijn moet men voldoen aan dezelfde vereischten, die gesteld zijn voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Bovendien moet men behooren tot de hoogst aangeslagenen in de Rijks directie belastingen of een hoog ambt bekleeden of bekleed hebben. Telken jare worden van die hoogst aangeslagenen lijsten opgemaakt, waarop in elke provincie zooveel namen voorkomen, als de provincie 1500-tallen inwoners heeft.

De leden der Eerste Kamer hebben zitting voor 9 jaar; om de 3 jaar treedt een derde deel af.

Het getal leden der Provinciale Staten hangt af van de bevolking der provincie, doch is standvastig. Het is niet kleiner dan 35 (voor Drente), niet grooter dan 80 (voor Zuid-Holland). Lid kan hij worden, die aan alle vereischten voldoet, om lid der Tweede Kamer te zijn, alleen is de ouderdom niet bepaald op 30 jaar, maar op 25. Tevens dient hij ingezetene der provincie te zijn.

De leden der Provinciale Staten hebben zitting voor 6 jaar; om de 3 jaar treedt de helft af.

Het getal leden van den Gemeenteraad hangt af van de bevolking der gemeente. Het is niet kleiner dan 7 (voor gemeenten beneden de 2000 zielen), niet hooger dan 45 (dit getal voor gemeenten boven de 200000 zielen). Lid van den Gemeenteraad kan hij worden, die aan alle vereischten voldoet, om lid der Tweede Kamer te zijn, meerderjarig is en tevens ingezetene der gemeente.

De leden van den Gemeenteraad hebben zitting voor 6 jaar; om de twee jaar treedt een derde af.

In 1894 stelde de minister Tak van Poortvliet eene zeer groote uitbreiding van het kiesrecht aan de Tweede Kamer

Sluiten