Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze [bedoeling is piet hier jhet oncjerwjerp van het heil onzer zielen te behandelen, waiit het is als van zelf sprekend, dat degenen die het geheim van een overwinningsleven zoeken aMeen degenen zijn kunnen, die uit de duisternis in het licht zijn overgegaan. Zij hebben het offer van Jezus Christus voor hunne zonden aangenomen, zijn berouwvol tot het Kruis gekomen, waar zij genade en vergeving gevonden *hebben; zij zijn verzoend me4 God door den dood Zijns Zoons (Rom. 5:10) ^gereclrfvaardigd fcet geloop en hebben wede bij God door onzen Heer Jezus ^Christus.

Menig oprecht Christen, die dit getuigenis heeft, — want de Geest getuigt mé. ónzen geest dal wij kinderen Gods z%nv f(!Rom. 8 : W) — zucht echter -naar een verlost zijn van de heerschappij der zonde en naar een leven va*i overwinning,

IS ZULK EEN LEVEN MOGELIJK?

De apostel Paulus geeft ons zelf het antwoord wanneer hij zegt (Rom. 8:37) „Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad."

Christus biedt ons dit leven aan. Hij heeft alles volbracht opdat wij daaraan deel zouden

Sluiten