Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens worden dat er maar ééne plaats is voor ons oude leven, en dat die plaats is AAN HET KRUIS ; houd ik mijn oude leven ook maar op één punt vast, dan zal de vijand altijd weer de overhand krijgen en kom ik nooit tot een leven van volle overwinning en blijdschap.

Dit standpunt ,,gekruisigd met Christus" moet ik iederen dag op nieuw door het geloof innemen, en tegelijkertijd moet ik mijn heele hart en leven open stellen voor het nieuwe leven, voor Christus zelf die nu in mij gestalte kan krijgen, en mij zijn eigen leven kan mee deelen: „eene plant met Hem geworden zijnde in de gelijkmaking Zijns doods, zullen wij ook één zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding", (Rom. 6. 5 en 4) en in nieuwigheid des levens tot heerlijkheid des Vaders wandelen.

De groote vraag is, of er bij ons een geheele overgave des levens heeft plaats gehad, en of het onze diepe begeerte is, veranderd te worden naar het beeld des Zoons, en in alles, in ons heele bestaan, het leven weer te geven dat de Mensch, Christus Jezus, hier op aarde geleefd heeft. Het is er Hem om te doen Zijn leven in ons voort te leven, en ons te maken tot tempelen waarin Hij Zijne heerlijkheid kan

Sluiten