Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbaren; vaten en kanalen waardoor Hij Zijn iefde kan mee deelen aan een wereld die niets weet noch begrijpt van goddelijke liefde en alleen door de aanraking daarmede, getrokken en behouden kan worden.

De zonde moei niet meer heerschen, (Rom. 6 : 12) en dit is mógelijk door het volbrachte werk op Golgotha. Het is niet onze overgave die ons de overwinning geeft, niet eens ons geloof, en ook niet onze worstelingen, neen, het is Christus zelve !

Het overwinningsleven is een leven van vertrouwen en vol van blijdschap.

Hoevelen gelooven, dat het Christen zijn een leven van lange worsteling tegen de zonde is ! Paulus beschrijft dezen strijd in Romeinen 7, waar de ziel, ontwaakt door de wet, en verlicht door den Heiligen Geest, worstelt om de vrijheid te verkrijgen en om verlost te zijn van de banden der zonde. De Apostel beschrijft ons den weg dien hij zelf gegaan is om zich van de macht der wet te bevrijden, maal* wij moeten in gedachte houden, dat Paulus aireede door de ervaring van het zesde hoofdstuk gegaan was, toen hij dit schreef en dat hij, in het overwinningsleven van hoofdstuk 8 ingegaan was, daarom kon hij ook op den noodkreet: ,Jk ellendig mensch I wie

Sluiten