Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord „Gaat" is. „Naar wie?" „Naar alle kreaturen."' „Waar moet ik die zoeken?"

„Waar zij te vinden zijn."

„Allen kreaturen," dat is de geheele omvang uwer zending. Zoekt ze, spoort ze op, waar gij ze maar kunt vinden. „ Alle schepselen:" overal waar gij maar een wezen vindt, met een redelijke ziel begaafd, moet gij u bij hem voegen en hem het evangelie verkondigen. Indien ik het wel begrepen heb, is dat de zin en de geest van het bevel.

Hoort nu de woorden, die de Heilige Geest richt tot Paulus: „Ik zend u naar dit volk en naar de heidenen , om hunne oogen te openen, en ze te doen overgaan van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God." Zij slapen, ga ze opwekken; zij zien hun gevaar niet; indien zij het zagen, was het niet noodig ze na te ijlen, om er hen mede bekend te maken. Zij zijn met andere dingen vervuld, open hunne oogen, grijp ze aan, maak ze ongerust door den ernst uwer waarschuwing, door de heilige overtuiging die zij in u opmerken. Ik beef bij de gedachte aan al wat een menscli voor een ander mensch doen kan!

„Doe ze overgaan van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God."

Welken zin hechtte Paulus aan die woorden. „Wij benaarstigen ons de menschen te overtuigen," zegt hij ergens. Hij stelde er zich niet mede tevreden hun de waarheid voor oogen te stellen, ze zachtzinnig te verzoeken er naar te zien en hen verder met vrede te laten. Hij snelde ze na, hij greep ze uit het vuur, hij

Sluiten