Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben rijk, wat ik moet derven, Want Gij zijt mijn deel, o Heer.

Mocht de wereld mij ook haten

Jezus dröeg dit kruis weleer; Vrienden zelfs mij ook verlaten

Gij vfrtaa| mij nimmermeer ; Met Uw gunst bedeeld o Heere!

Draag ik willig 't aardsche kruis; Gij zijt al wat ik begeere

Op mijn reis naar 't Vaderhuis. ,

Wat mij hier doet nederbukken

Drijft mij nader tot Uw hart; 's Levens zorgen mogen drukken,

In den Hemel is geen smart; Droefheid kan mij nimmer schaden

Als Uw liefde mij hier schraagt; Leer mij alle vreugd versmaden,

Die van U het merk niet draagt.

No. 7. Ook mij.

Sankey 7.

Heer! ik hoor van rijken zegen, Dien Gij uitstort, keer op keer,

Laat ook van dien milden regen, Stroomen vallen op mij neêrl

Ook op mij, ook op mij, Stroomen vallen, ook op mij!

Sluiten