Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O dierbre Jezus, daal nu neer, Maak mij Uw beeld gelijk;

Schrijf op mijn hart Uw nieuwen naam, Van liefde, vrij en rijk!

No. 14. God beware ons moed en krachten.

Onth.bundel.

God beware ons moed en krachten

Tot volharden in den strijd! Vrouwen zuchten, kind'ren smachten

Om verlossing, wijd en zijd. Vreeslijk was der zwakken lijden

Voor laaghartig geldgewin, Maar de onthouding brengt verblijden

Weer in hart en huisgezin.

In den heilgen naam des Heeren.

't Zwaard steeds aan de heup gegord, Doe 't geloof den strijdkans keeren

Tot het vrede alomme wordt. «Vrede op aarde, welbehagen

In den mensch", zong 't englenlied; Daarom langer niet verdragen

't Kwaad, waarvoor Gods vrede vliedt.

Bant de holen der verleiding,

Waar bedwelming heerscht en doodt; Niets verdragen, dat de scheiding

Tusschen God en mensch vergroot.

Sluiten