Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lootr: t)ièrbre Naam, ql, hoé zoet! . ) Hoop der aard' en hemelvreugd. )

Neem den naam van Jezus mede, Hij alléén .,is 't die ons redt; r

Stoort, verzoeking soms, uw vrede,. Roep dien naam aan in 't gebed.

Door Zijn trouw wil Hij ons weiden, Troosten op de levensreis: y

Aan Zijn Kefdehand ons leiden Naar het eeuwig Godspaleis.

Daar, n&et dankbre ivreugdetoonen, Zijgen w- eeuwig tot Uw, ee$i i

Daar, daar- leggen w'ïjonze kroonen, Vol aanbidding, voor U neêr.

No. 18. Heiland red mij uit mijn nood.

Onth.bundel 13.

Heiland! red mij udt3mijn nood ! y/ j Waar ik staar, heerscht zpnde en dood; Veilig, eenig aan Uw izij; Steun ik op Uw medelij.

ECoor: Leid mij, Leid n>yv

Heiland! richt mijn oog ,en voet, Veilig, 'wajs jinij °°k ontmoet t Ben ik, als Uw staf mij hoeicït.

Sluiten