Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 21. Houd Gij mijd handen beide.

H. W. S. 3.

Houd Gij mijn handen beide

Met kracht omvat; Geef mij uw vast geleide

Op 't smaÜe pad. Alleen kan ik niet verder*

Geen enk'le tree, Neem, trouwe zieleherdef

Mij arme meê.

Öp d' ongewisse baren

Van d' oceaan, In stormen en gevaren,

Grijp, Heer, mij aan. Ik zie Uw aanschijn blinken

In duistVen nacht; Behoed mij dan voor zinken

Door Uwe macht.

Heb deernis, heb ontferming,

Heb medelij! Verleen mij Uw bescherming,

Sta aan mijn zij! Al waar ik op wou steunen

Bezweek en viel, Ai, laat mij op U leunen

Met heel mijn ziel.

Sluiten