Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij bewaakt mij, geeft mij vrede, Dit is 't wat mij juichen doet.

Neem de wereld, geef mij Jezus, Want in Hem heb 'k eeuwig licht.

En op 's levens weg met Jezus, Blijft geen duisternis in 't zicht.

Neem de wereld, geef mij Jezus ;

'k Weet, Hij stierf voor mij aan 't kruis, 'k Dank Hem hier en ook voor eeuwig, Als 'k Hem zie in 't Vaderhuis.

No. 29. 0, Zee Tan Gods liefde.

O Zee van Gods Liefde, zoo peilloos en wijd, Verlossing zoo grensloos, voor mij hier bereid,

O vloed van genade, zoo rijk en zoo vrij,

Gij stroomt toch voor allen, o stroom over mij!

Mijn zonden zijn vele en groot is mijn schuld, 'tls bitter berouw, dat mijn harte vervult, Mijn weenen baat weinig, maar 'k werp me in

dien stroom,

Opdat ook mijn ziele gansch rein daar uit koom.

'k Ben slaaf van mijn zonden, mijn hartstocht is sterk, Mijn ziel is gebonden en krachtloos mijn werk, Maar 'k werp me in uw golven, o machtige vloed, Want daar is verlossing voor 1 snoodste gemoed!

Sluiten