Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat mij aan Uw zij dnn staan f Tmt dafstorm ^oofcbij is Heer!

Andere toevlucht ken ik geen;

Hulploos kom ik tot U vliên; Laat, o laat mij niet alleen,

Wil mij steeds Uw hulpe biên! Als de zondelast mij drukt, J ^

Zend mij Üw verlossing neêr! Ben ik zwak en neêrgebukt ^

Schenk mij dan Uw kracht, o Heer!

Gij, o Heiland, zijt mijn kracht,

Gij mijn' hoogvertrek, o Heer; Gij sterkt ;zwakken dom Uw macht,

Gty-geeft blinden de oogen weer! Heilig, driemaal heilig, Giji^vV

/ie ontfermend op mij neêr! Niets dan zwakheid .vindt Gein mij;

Schenk mij Uw genade, o Heer!

Volheid van genade, Heer!

Woont steeds in1 Uw priesterhart. Stort den stroom des levens neer

In mijn ziel — neem weg mijn smart Gij zijt 's levens Heilfontein,

Gij geeft zondaars zaligheid; Wasch mij* Heer! en hond mij rein,

Nu*en tot.in eeuwigheid!

Sluiten