Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 33. Plaats bij het kruis.

Sankey 38*

Gij, die treurt, komt met uw smart,

Daar is plaats bij 'kruis; Breng uw leed, stort uit uw hart

Aan den voet van 'tkruis; Klaag daar, want uw Heiland hoort; Hoe ook 'tleed uw ziel doorboort, Jezus troost u door Zijn woord,

Daar is plaats bij 't kruis.

Kom tot Jezus om gena, Daar is plaats bij 't kruis;

Vlied, o, vlied tot Golgotha! Daar is plaats bij 't kruis.

Wordt uw ziel gekweld door smart,

Is 'tdat u de zonde tart;

Jezus biedt u rust voor- 't hart, Daar is plaats bij 't kruis.

Heerlijk nieuws voor iedereen:

Daar is plaats bij 't kruis. Daar is redding, daar alleen,

Daar is plaats bij 't kruis. Stroomen van genade en vreê Vloeien uit Gods liefdeze©. ?s Zondaars, komt! brengt andren mee: Daar is plaats bij 't kruis!

Sluiten