Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Houd mij rein Heer! maak mij heilig, Vul mijn hart met vrede en rust,

Leid mij voort, totdat ik veilig Juich aan 's Hemels zaal'ge kust.

No. 40. Leid ons veilig huiswaarts weer.

Sankey 207.

Onze Vader in den Hemel,

Zegen ons bij 3 heengaan, Heer!

Neem ons ih Uw Vaderhoede; Leid ons veilig huiswaarts weer.

Koor: Zegen Heer, het woord gesproken, Hoor 't gebed, genadig aan; En den lof dien wij U brachten, Neem het al genadig aan.

Blijf bij ons, o dierb're Heiland, Leid ons op de levensreis;

Laat Uw liefdehand ons leiden Naar het eeuwig Godspaleis.

Heil'ge Geest wil in ons wonen, Maak tot temp'len U ter eer,

Harten die naar U verlangen, En vertroost ons telkens weêr.

Sluiten