Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 41. Grijp gij mijn hand.

Nieuwe Sankey 16.

Grijp Gij mijn' hand! 'k Ben hulp'loos zwak, o,

Heiland!

'k Durf zonder U, geen enk'le stap te gaan-,«^ Grijp Gij mijn' hand! door U geleid mijn Heiland! Vrees ik geen kwaad, mag 'k slechts nabij U staan.

Grijp Gij mijn' hand! de weg is donker, Heiland! Als mij Uw licht niet op mijn' pad bestraalt. Maar als Gij, Heer, mij aan Uw' hand blijft leiden, Dan weet ik dat Uw hulp mij nimmer faalt.

Grijp Gij mijn' hand! want als mijn sterfuur nadert Dan heeft mijn ziel van noode Uw gena, Houd dan mijn' hand en laat Uw' licht mij, Heiland, Bestralen als ik door het doodsdal ga.

En als ik eens bij U mag zijn, o Heiland! En voor Uw troon mij nederbuig, o Heer! Dan kus ik daar die hand die mij zoo leidde, En val aanbiddend voor Uw' voeten neêr!

No. 42. Voorwaarts, opwaarts, huiswaarts.

Nieuwe Sankey 28.

Voorwaarts, Opwaarts, Huiswaarts! Vlied ik haastig voort, Uit der wereld zonde, Naar het Hemelsch oord;

Sluiten