Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32. Komt zooals gij zijt.

33. Plaats bij het kruis.

34. Toewijding.

35. Help, Geleid mij.

36. Wat wilt gij doen ?

37. God houdt voor 't scheepje wacht.

38. Der zondaren Heiland.

39. Zie mij komen Heiland.

40. Leid ons veilig huiswaarts weer.

41. Grijp gij mijn hand!

42. Voorwaarts, Opwaarts, Huiswaaris.

43. De zoom van zijn kleed.

KOOREN:

É O vervul ons.

2. Waakt en bid, zegt onze Koning.

3. Gods roepstem troost ook u en mij.

4. Breng mij nader.

5. Hoor steeds naar de stem van boven.

6. Jezus is mijn rots en sterkte, Hij behoedt mij

voor de val enz.

7. Kom en geef uw hart aan Jezus.

8. Heiland, mijn Heiland kom nader.

9. Geef mij een grooter geef mij een vaster.

10. Neem al mijn zonden weg.

11. Mijn ziel heeft U van noode.

Sluiten