Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het magazijn of hij nam zich voor een grooten schoenlapper, die er werkte, eens te plagen. Eens maakte hij een scheur in de lederen zitting van den driestal, waarop die schoenmaker zat, en zette er een kom met water onder. Toen de schoenlapper ging zitten, werd hij doornat. Hij deed dit driemaal achtereen vóórdat de werkman den driestal ten onderste boven schopte om te zien, wat er gebeurd was. Dadelijk greep hij een mes, en liep op den jongen Moody toe, die bezig was klanten te bedienen in het voorste gedeelte van den winkel. Moody begreep heel goed wat er gaande was en vloog de straat op, toen hij den schoenlapper zag komen.

Eens op een avond, toen Moody peinsde over een grap, trof het, dat een jonge man van zijn eigen leeftijd langs den winkel kwam op het oogenblik, dat hij eruit ging. Moody stapte naast hem voort, hem voortdurend strak in de oogen ziende. De jonge man begon hard te loopen; Moody ook. Eindelijk zette de andere het op een draven en Moody bleef naast hem, totdat de jonge man door en door beangst werd.

Hij had zijn aandeel in alles wat de stad in beroering bracht. De zaak der afschaffing van de slavernij boezemde hem zeer veel belangstelling in en hij bezocht getrouw de opruiende meetings in Faneuil Hall. Hij nam deel in den aanval op het oude rechtsgebouw om den slaaf Anthony Burns te bevrijden. Hij placht te vertellen, hoe men groote planken nam om de deur in te loopen, maar hoe men zich terugtrok

Sluiten