Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen de soldaten vuurden en het kruit geroken werd.

Zijn eerste heslist geestelijke ondervinding, zijn bekeering, had plaats gedurende zijn verblijf te Boston.

Tot gaan naar kerk en zondagschool was hij verplicht volgens overeenkomst met zijn ooms. Maar in den beginne was dit alles niet anders dan voor den vorm. Daar waren velen Eliabs, Abinadabs of Shammahs over wie de zalving van den Geest waarschijnlijk eer zou komen dan oyer dezen David.

Mount Vernon Church was geheel gericht op revival (opwekking) voornamelijk om in Boston de vurige welsprekendheid, heiligen ijver en gloeiende innigheid te behouden van Ds. Edward N. Kirk — het was een Kerk, juist zooals Moody's eigen Kerk in Chicago later werd. Maar de ernstige, goed doorwrochte toespraken van Ds. Kirk maakten geen indruk op den jongen Moody. Men vertelt, dat hij een plaats uitkoos in een van de donkerste banken op de gaanderij en dat hij, vermoeid door het harde werken in de week, meestal daar zat te slapen op Zondag.

Op de zondagschool was hij geplaatst in een klas, waar het ondérwijs werd gegeven door Edward Kimball. De onderwijzer gaf hem een Bijbel en zei, dat de tekst te vinden was in Johannes. Moody nam het boek en zocht het heele Oude-Testament door naar Johannes. De andere jongelieden, waaronder eenige Harvard-studenten waren, bemerkten zijn onkunde en stootten elkander aan. De onderwijzer zag zijn verlegenheid en zocht den tekst voor hem op. »Ik maakte

Sluiten