Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerlingen, een meisje van nog geen twintig jaar. Hij had een brief meegebracht voor de Plymouth Congregational Kerk, waarvan Dr. Joseph E. Roy de voorganger was en waarbij hij zich dadelijk aansloot. Hij merkte op, dat er in deze bloeiende westelijke stad vele jonge mannen waren, die evenals hij ver van huis en vrienden waren, en die er tegen op zagen om naar kerken te gaan, waar alle banken gehuurd waren. Daarom huurde hij vier banken in de Plymouth kerk en noodigde jonge mannen uit om naar de kerk te komen, in zijn banken te gaan zitten, een vorm van bediening des Woords, dien hij met ongewoon succes volhield.

In dien tijd sloot hij zich ook aan bij den »Bond voor Inwendige Zending van Jonge Mannen", uitgaande van de Eerste M. E. Kerk, waarvan het doel was op Zondagmorgen de hotels en kosthuizen rond te gaan om traktaatjes uit te deelen en de menschen uit te noodigen naar de kerk te gaan. De namiddagen wijdde hij aan een kleine zendings-zondagschool op den hoek van de Chicago Avenue en de Wellsstraat. Hij bood aan een klas te nemen. De directeur zei, dat hij reeds twaalf onderwijzers had en slechts zestien leerlingen, maar dat hij welkom zou zijn, als hij voor zichzelf een klas kon vormen. Den volgenden Zondag verscheen Moody met achttien havelooze, morsige straatjongens, die hij opgescharreld had, doch die geen van allen begeerte toonden gered te worden. Deze kinderen overdragende aan

Moody. 3

Sluiten