Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uur ver, waar het lijk op een praalbed werd nedergelegd.

Kerstgroen versiering was aangebracht op de gaanderijen van de kerk. Om de kist werden bloemen neergelegd, gezonden door vrienden, en door de commissarissen, faculteiten en studenten van Moody's onderscheiden instellingen. Aan het hoofd was een peluw, waarin in het wit een kroon was gewerktr omgeven door een purperen lint, waarop de woorden stonden: »God roept mij." Een geopende Bijbel, met «Overwinning. 1 Corinthe XV : 52—57" aan de linkerzijde en »2 Timotheus IV: 7, 8" aan de andere, lag aan den voet van het bed. Palmen, varens, lauriertakken, viooltjes en levende bloemen waren om den preekstoel geplaatst.

De openbare dienst werd gehouden te 2 uur 30,. na den middag. Oude medewerkers, buren en betrekkingen waren van ver en nabij gekomen. Eenvoudige bewijzen van liefde en heerlijke tonen van triomfeerenden lof werden ten beste gegeven door Ds. C. J. Scofield, dominee George C. Needham, President Henry J.Weston van Chester, Pa, dominee R. A. Torrey van Chicago, bisschop W. F. Mallalieu van Boston, Dr. J. W. Chapman van New-York city, Dr. H. M. Wharton van Baltimore, Dr. A. T. Pierson van Brooklyn en John Wanamaker van Philadelphia. Ten slotte werd het lied gezongen, waarvan Moody zooveel hield en dat ongeveer overeenkomt met het bij ons bekende Sankey-lied: »Als Jezus komt"

Sluiten