Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Boek een verhevenheid heeft die ver mijn verstand te boven gaat, een diepte, die ik niet vermag te peilen: het Boek is er zooveel te kostelijker door. Had ik het kunnen opnemen en doorlezen zooals een ander boek en op het eerste gezicht alles begrijpen, dan zou ik er al jaren geleden alle geloof in verloren hebben. Een van de sterkste bewijzen dat het Boek inderdaad van G-od komt, is dat de scherpzinnigste menschen na jaren lang onverpoosd onderzoek de pen hebben neergelegd en verklaard: „Er is een diepte in die ons ten eenenmale ontsnapt". „Green Schrift", zegt Spurgeon, „is door een enkele uitlegging uitgeput. De bloemen in Gods hof zijn niet dubbel maar zevenvoudig; zij storten aanhoudend nieuwe geuren uit".

G-od heeft den Heiligen Geest gezonden om ons in alle waarheid te leiden, en deze is bereid om de oogen van ons verstand te openen. Ieder weet hoe in dagelijksche zaken onze oogen soms geopend kunnen worden. Ik hoorde van een jongen, wiens ouders hem medenamen naar Florida om den winter door te brengen. Toen hij weer in de stad terugkwam verklaarde hij dat hij niets met het buitenleven ingenomen was; hij vond het eentonig en vervelend. Nu kwam hij echter onder leiding van een onderwijzer, die een hartstochtelijk beoefenaar van de plantenkunde was, en deze wist den knaap voor zijn lievelingsstudie belang in te boezemen. De knaap hoorde van orchideeën en hun merkwaardige eigenschappen. De onderwijzer bracht hem naar een kas om er eenige exemplaren van te zien. „Ge moest ze in Florida zien", zeide hij, „daar zijn ze

Sluiten