Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe ik jaren geleden om het rechte gevoel placht te bidden. Ik meende dat geloof gevoel was; en dat een verrassend nieuw gevoel plotseling mijn deel zou worden. Maar dat was een groote vergissing. Eindelijk vond ik dezen tekst en hij was mij een ware openbaring: „Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods."

We moeten niet op gevoel wachten. Ik hoorde eens van een man vertellen, die op een zeer kouden dag onder een boom lag; iemand vroeg hem wat hij daar uitvoerde. Hij antwoordde: „Ik wacht tot ik warm genoeg ben om op te staan, en dan zal ik dezen boom omhakken." Was hij niet gaan liggen maar onmiddellijk aan het hakken gegaan, dan zou hij spoedig genoeg warm geworden zijn. „Maar," zegt de vrager, „ik hoor Christenen vertellen wat ze voelen." Dat komt later; dat zult ge ook ondervinden wanneer ge bekeerd zijt. Telkens wanneer Christus een gebrekkige genas, kwam het allereerst op handelen aan, daarna kwam het voelen. Tot den man met de dorre hand zeide Hij: „Strek uwe hand uit." De man nam niet den tijd om zich af te vragen of hij geloofde met geheel zijn hart of met zijn halve hart. Hij strekte eenvoudig zijne hand uit en de Heer genas hem terstond. Hij zeide tot Zacheüs: „Kom af." Zacheüs zeide niet: „Heer, mijn gevoel is niet in den haak." De Heer had gezegd: „Kom af.' Wat God verlangt is gehoorzaamheid. Wat de mensch moet doen is zijn wil overgeven, doen wat God gelast, en zich niet bekommeren om zijn gevoel.

Nog een andere klasse. Sommige menschen zeggen:

Sluiten