Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk hij alles en ieder zeer spoedig moede werd, zoo ook een stad, welke in weinige uren bezien is en behalve hare eigenaardigheid en de schoone omgeving niets aanbiedt, dat de oververzadigde eischen van een modernen bon-vivant bevredigt.

Hij greep naar zijn Badecker. En toen hij zijn plan de campagne ontworpen had, nam hij afscheid en begaf zich eerst te scheep naar het rijk van Ulysses.

Altijd de gewone heerbaan volgende, zooals die in de reisgids is voorgeschreven, zooals allen het doen, die Griekenland willen bezien.

Een paar dagen lang bekoorde hem het nieuwe, toen evenwel de bergen, de zeetochten, de hotels en rijtoeren zich al te regelmatig herhaalden, begon hij zijn reis reeds te verhaasten, teneinde Athene zoo snel mogelijk te bereiken.

Hij had behoefte aan grootestadlucht, om zich te amuseeren, om zich te laten inspireeren. —

En hij bereikte Athene.

Korten tijd, zoolang hij zich nog met het bezien der stad en hare belangwekkende omgeving bezig hield, beviel het hem. Weldra echter kwam hij tot de ontdekking, dat hij zich geheel andere en valsche voorstellingen van deze residentie had gemaakt. Zij was geen plaats voor mannen, die zich amuseeren wilden, zóó amuseeren, als het de jonge Eikhoff gewoon was. Die deftige, verblindend witte, oneindig gereserveerde en voorname marmeren huizen vormden straten, welke zelfs niet de geringste gelegenheid tot het een of ander galant of interessant avontuur aanboden. Zooals in geheel Griekenland, zag men ook in de straten van Athene weinig dames, in het algemeen weinig vrouwen.

Zelfs in de koffiehuizen was het een allervervelendst leven, geen vrouwenrok, geen veelbelovende blik uit bliksemende vrouwenoogen, alleen mannen, politiseerende, kletspraat uitkramende, oneindig onbeduidende babbelaars.

Joël hangt een tijdlang op een stoel vóór het koffie-

Sluiten