Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien nauwelijks ooit te voren heeft geproefd. Hij stelt er belang" in en vraagt naar het vaderland van dien nectar, welken men buiten quaestie van den Olympus zeiven gehaald heeft.

De Consul glimlacht. „Al is hij ook al niet regelrecht uit den wijnkelder van Vader Zeus gebotteld, zoo is het toch een godenwijn, welke dezelfde zon van het oude Hellas stoofde, als de druiven, welke eenmaal den god Bacchus onverbreekbaar aan Griekenland kluisterden. Hier in de streek van Patras zijn zij gerijpt." — De Consul wijst naar boven naar de hoogvlakte, waar zachtblauwe nevels juist een klein boschje willen verzwelgen. „Daar omhoog op Goedland, onze knappe Duitsche oase, temidden van eene dorre woestenij. Wat Duitsche nijverheid, Duitsche moed en Duitsche ondernemingsgeest tot stand kunnen brengen, daarvoor is gindsch stukje land een welsprekend bewijs. — Daarboven in het lieve parkwoud ligt de bezitting verscholen. De beminnelijkste menschen bewonen ze en er komt schier geen reiziger naar Patras, die niet een uitstapje naar de kelders van Goedland maakt. In geval gij naar een vaderlandschen handdruk en welkomstgroet verlangt, dan ben ik van harte bereid, u morgen in de woning van den Heer Clausz voor te stellen."

Joël was wel is waar van plan, den spreker te verzoeken, hem een weinig echt Grieksch leven in de omgeving te laten zien, daar hij evenwel over onbeperkten tijd beschikt, neemt hij zijn aanbod aan. Een blik in het landelijke Grieksche leven kan op het bezoek aan Goedland volgen.

Eikhoff behoort tot de menschen, die gaarne zichzelven misleiden. Elk voorwendsel is hem welkom, om zijn vermanend geweten in slaap te wiegen, en hoe langer hij zijn ernstigen arbeid aan de Dorpslurley kan uitstellen, des te liever is het hem. „Redenen ter verontschuldiging zijn te koop als braambeziën," zegt spottend de groote Brite, en Joël vond steeds een

Sluiten