Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeren toovervleugelen hem ver weg naar het eenzame zeestrand ?

Hij is niet meer in de noordelijke residentie, hij staat op Griekenlands grond en bodem.

Een mollig, zandkleurig Smirnaasch tapijt bedekt den geheelen grond der overigens ongemeubileerde kamer. Een balustrade van goudbrons omringt ze als een balkon, waarover ook met elegante begoocheling een geel zijden troonhemel bij wijze van een zonnedak nederhangt. Drie groote muurschilderingen van hooge kunstwaarde geven schier den indruk van een panorama, in elk geval volmaken zij de orgineele illusie, dat de bezoeker een vrij balkon betreedt en het verrukkelijkste van alle uitzichten op Griekenland geniet.

Een meesterlijk zeestuk geeft den diepblauwen stroom der Adriatische zee te zien, welke het eilandenrijk van Ulysses omstroomt, geeft Ithaka te zien en de eigenaardige rotspartijen van Cefalonia en het „met bosch begroeide" Zante. Rechts groet in gloeiend avondlicht het Parthenon op den Akropolis, — aan weerszijde, op de allergeniaalste manier als uit een zacht golvenden nevel opduikende, de tempel van Zeus en die van Theseus met zijn glinsterende zuilenpracht.

Het is alsof den beschouwer de vochtig-warme zeewind liefkoozend tegenwaait, alsof hij de hand boven de oogen moet houden, om ze tegen de verblindende kleurenpracht van Grieksche tinten te beschermen. De begoocheling is zoo eigenaardig, kunstig en geniaal bedacht, dat zij haren indruk niet missen kan.

Joel wendt zich naar de zijdeur.

Nogmaals geen kamer, welke hem opneemt, maar een zoel geurende rozenhof, een navolging van een Grieksch bloemprieel, waarom weelderige wijngaardranken hare nette spinnen, welke oleanders, rozen, oranjes, myrthen en olijfboomen overschaduwen, een betooverend labyrinth van bloemen, getemperd licht en bedwelmende geur. Het prieel is met echt Grieksche meubelen, kleeden en huisraad gestoffeerd. Op de tafel

Sluiten